Voorzitter
Secretariaat

Penningmeester
Bestuurslid
Michon Mallens

Nico Peeters
Paula van Wijck

mallens007@hotmail.com

n.peeters@chello.nl
Joostpausan@gmail.com

Kamer. V. K nr. 4023 5127

BanknrRabo NL14RABO01014 41142

Bestuurslid /
Webmaster
Laurens van Hout
laurensvanhout@gmail.com

Marc Ackermans
ackermans63@gmail.com
Bestuurslid /
Wedstrijdsecretariaat
Marjon Sijstermans

marjonsijstermans@home.nl
Bestuurslid
Tinus Aarts
aarts123@ziggo.nl