Promotie/degradatieschema

Met ingang van 2015 wordt het promotie/degradatieschema
enigszins gewijzigd.
Hopelijk draagt de wijziging bij tot een
evenwichtiger verdeling van honden over diverse klassen.

                   1e    2e    3e    4e      5e     6e     7e     8e

3 honden   10     0    -10
4 honden   10     0       0    -10
5 honden   15    12      0    -10    -10
6 honden   20    15   12       0     -10    -10
7 honden   20    15   12     10        0    -10    -15
8 honden   20    15   12     10        0    -10    -15    -15

Promotiepunten bij 9 honden of meer: 20, 15,12,10,10,10
Degredatiepunten bij 9 honden of meer: 2de in de herkans indien niet doorgeplaatst 15, overige
herkans 20
Degredatiepunten bij 9 honden of meer: alle afvallende honden in halve finale 10 punten

Afwijkende degradatie bij Whippets: als ze in 2 achtereenvolgende wedstrijden in de herkans zijn
afgevallen of in 2 achtereenvolgende wedstrijden bij puntencoursen de meeste punten hebben
behaald.
----------------------
Voor honden die de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt kan op verzoek van promotie worden
afgezien als ze hun promotiepunten in meer dan 4 wedstrijden hebben behaald.